Logopediepraktijk Sophia Helmhout

Logopediepraktijk Sophia Helmhout

voor logopedische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking


Mijn naam is Sophia Helmhout. Sinds 1991 werk ik als logopedist bij een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in Drenthe. Regelmatig krijg ik reacties van mensen die niet aan deze instelling zijn verbonden, met vragen over cliënten of vragen over cursussen, lezingen en workshops.

Daarom ben ik met een eigen praktijk  gestart. Dat biedt de mogelijkheid om ook andere mensen met een verstandelijke beperking mijn kennis en ervaring te bieden, of deze te delen met andere geïnteresseerden.

Ik ben geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister voor Paramedici) en sta geregistreerd als Preverbaal Logopedist. Naast logopedist ben ik ook SI-therapeut.

Mijn andere werkzaamheden: ik ben consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).