privacy AVG

Ik ben als therapeut verplicht om een dossier aan te maken van al mijn cliënten. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de WGMO.

Op al mijn dossiers is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. De AVG is een Europese privacywet en sinds 2018 van kracht.