Artikelen


Hap, slik...(verkeerde) weg!

september 2017 - NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking)

Er is nog weinig bekend over de prevalentie en signalering van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Er is onderzocht in hoeverre slikproblemen voorkomen in een organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg die 24-uurszorg biedt. Begeleiders en cliëntvertegenwoordigers vulden daarnaast een vragenlijst in over het signaleren van slikproblemen. Bijna de helft van de cliënten heeft slikproblemen. Slikproblemen komen vaker voor bij mensen met een hersenaandoening, epilepsie en rolstoelafhankelijkheid. Slikproblemen zijn ernstiger bij mensen met een hogere leeftijd en een ernstigere verstandelijke beperking. Slikproblemen worden vaak niet gesignaleerd door begeleiders en cliëntvertegenwoordigers, maar als zij gesignaleerd worden, blijken zowel begeleiders als cliëntvertegenwoordigers geneigd slikproblemen te overschatten. Zorgverlenende instellingen moeten zich ervan bewust zijn dat een aanzienlijk deel van hun cliënten te maken heeft met slikproblemen. Meer aandacht voor tijdige signalering is daarom essentieel. Daarnaast kunnen goede afspraken over het begeleiden van deze mensen op het gebied van eten en drinken een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van cliënten.


Slikproblemen: springen en slikken

januari 2017 - Markant

Mensen met een verstandelijke beperking kampen veel vaker met slikproblemen dan anderen. Vooral mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en mensen met syndroom van Down. Sophia Helmhout onderzocht hoe vaak het voorkomt en onderzoekt nu het effect van training.

 


Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking. Kwaliteitskring maakt keuzemodule

oktober 2009- Logopedie & Foniatrie

Aan de hand van een aantal thema’s maakt de student kennis met logopedie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel kinderen als volwassenen die (ernstig) beperkt zijn in hun cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en communicatieve mogelijkheden. Voor deze mensen zijn veel verschillende vormen van zorg en er zijn veel verschillende disciplines werkzaam in deze sector. In de module wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges gegeven door logopedisten die werkzaam zijn in deze setting. De hoorcolleges worden afgewisseld met casuïstiek en individuele werkopdrachten. Toetsing en beoordeling van deze opdrachten zijn vooraf bij de studenten bekend. Bij de module zijn eveneens competenties en niveaus aangegeven, zoals die gelden binnen de opleiding logopedie Groningen.


Logopedie bij ernstig verstandelijke beperkingen kansloos...? Of toch niet! Gebarentraining: een behandelmethode voor communicatietraining bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking

april 2008 - Logopedie & Foniatrie

Een zoektocht in de wereld van interactie en communicatie heeft geleid tot een inzicht. Het is van belang om naast de problematiek in de communicatie ook de persoonlijkheid en de emotionele ontwikkeling van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking in kaart te brengen. De behandeling van communicatieproblematiek moet daarbij aansluiten. Gebarentraining kan een passende methode zijn.


Totale Communicatie - Logopedisten als bruggenbouwers bij de communicatie met verstandelijk gehandicapten

november 2004 - Logopedie & Foniatrie

Totale Communicatie voor en door mensen met een matige of ernstige verstandelijke handicap blijkt in de praktijk vaak matig ontwikkeld te zijn. Bij de Trans is geprobeerd via een project Totale Communicatie onderlinge samenhang tussen de verschillende disciplines te bewerkstelligen en tot een totale visie te komen van waaruit gewerkt wordt. De logopedist heeft daarin een sleutelrol vervuld.