klachtenregeling

Hoewel mijn insteek is dat samenwerking en overeenstemming leidend zijn in mijn werkzaamheden, kan het natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer we er samen niet uitkomen is het mogelijk uw klacht voor te leggen aan een klachtencommissie. Ik ben aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. 

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is van toepassing.