Logopedische ondersteuning


Het allerbelangrijkste in mijn werk is het contact dat ik heb of kan maken met mijn cliënten. Mijn verkenning zal altijd daar beginnen. En zo mogelijk zoek ik samen met mijn cliënt naar oplossingen.

Ik heb veel specialistische kennis en ervaring op diverse gebieden, gericht op mensen met een verstandelijke beperking:

 • Totale Communicatie en communicatie op maat
 • communicatieprofiel 
 • slikken en verslikken
 • gehoorproblematiek
 • articulatietraining
 • stemproblemen
 • stotteren

Totale Communicatie / Communicatie op maat

Communicatie vormt de basis van alle contact en is bij mensen met een verstandelijke beperking zeker niet vanzelfsprekend. Soms is het lastig te achterhalen wat iemand nu precies wil of bedoelt. Anderen hebben ondersteuningsbehoefte in de communicatie om dingen te kunnen onthouden of het overzicht te bewaren. Ik ga samen met mijn cliënt op zoek naar de precieze hulpvraag en probeer daarbij de juiste vormen van ondersteuning te bieden en aan te reiken Mogelijk gaan we aan de slag met:

 • communicatieprofiel opstellen
 • onderzoek en advies op het gebied van communicatie en communicatieondersteuning
 • bepalen van taalbegripsniveau, passieve woordenschat en taalproductie
 • afname van de ComVoor inclusief communicatieadvies
 • werken met communicatieondersteuners
  • voorwerpen en verwijzers
  • foto's, tekeningen, pictogrammen
  • planbord
  • pictogenda
  • NMG gebaren
  • gebarentraining methode Duker

Slikken en verslikken

Slikproblematiek komt erg vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. De helft van deze mensen heeft er mee te maken,. Als eerste stap is het mogelijk om de 'Signaleringslijst Verslikken' in te vullen. Mocht er sprake zijn van 'mogelijk verslikken' dan kunt u contact met me opnemen voor logopedisch onderzoek.

Ik bied:

 • slikanalyse a.d.h.v. DDS 
 • voedingsadvies
 • sliktraining met Silverfit Rephagia

Gehoorproblematiek

 • Gehoorscreening

Wanneer je een indruk wilt krijgen van het gehoor van je cliënt is het mogelijk om bij mij een gehoorscreening aan te vragen. Voor sommige cliënten is naar een ziekenhuis of onderzoekscentrum gaan erg belastend. Een gehoorscreening kan dan een fijne tussenstap zijn. Ik kom bij de cliënt thuis en screen het gehoor.  Let op: het betreft een screening en geen gehooronderzoek.

 • Voorbereiding op gehooronderzoek 

Gehooronderzoek vindt plaats bij een Audiologisch Centrum. In sommige gevallen lukt het afnemen van een gehooronderzoek niet. Bijvoorbeeld als de cliënt niet adequaat kan reageren op de aangeboden geluiden. Ik bied een training aan, waarin ik de cliënt leer om te reageren op de aangeboden geluiden en vergezel de cliënt naar het gehooronderzoek bij het Audiologisch Centrum om testondersteuning te bieden.


Articulatietraining

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een niet volledig ontwikkelde spraak en ervaren problemen met verstaanbaarheid. Hun inzicht in eigen handelen is beperkter. Ik bied articulatietraining met ondersteuning van klankgebaren en visuele cues. De oefeningen spits ik toe op de bruikbaarheid ervan in het dagelijks leven. Ik werk veel met tekeningen volgens Zeggen wat je Ziet.

 


Stemproblemen

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen te maken hebben met stemproblemen. Het lastige van behandeling van stemproblemen is dat de oefeningen die je moet doen vaak heel lastige instructies bevatten. Ik pas de oefeningen en instructies altijd aan, zodat je begrijpt wat je moet doen. Zekerheid dat de stemproblemen oplossen kan ik niet geven, maar we kunnen we proberen het te verbeteren!

 


Stotteren

Stotteren wordt vaak ervaren als hinderlijk en vervelend. Maar ook voor een stotterbehandeling geldt dat het begrijpen van de oefeningen zo lastig kan zijn. Ik zoek samen met jou naar wat je wel begrijpt en wat wel lukt. Soms kan een eenvoudig trucje al heel behulpzaam zijn!