Tarieven 2023


Logopedieprakijk Sophia Helmhout werkt contractvrij. Dit betekent dat de praktijk geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  U ontvangt een factuur die u rechtstreeks aan de praktijk voldoet. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt van uw zorgverzekering en polis.  De kosten vallen wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico (€ 385,00). De kosten voor logopedische behandeling zijn vrijgesteld van BTW. 

 

prijzen logopedische behandeling Prijs
anamnese en onderzoek na verwijzing € 97,50
eenmalig onderzoek € 97,50
individuele behandeling per sessie € 49,00
individuele behandeling preverbale logopedie € 97,50
groepsbehandeling (2 personen) per sessie € 42,00
groepsbehandeling (3 personen) per sessie € 35,00
toeslag voor behandeling aan huis (excl. kilometervergoeding) € 25,00
instructies / overleg met familie/begeleiders* € 49,00
overleg met derden (per 30 minuten)* € 49,00
telefonisch overleg of overleg via mail (per 15 minuten)* € 25,00
verslaglegging aan derden* € 49,00
niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (=minimaal 24 uur van tevoren)* € 27,50

* wordt niet of niet altijd vergoed door de zorgverzekering


Voor trainingen, cursussen en workshops is geen vergoeding via de zorgverzekering mogelijk. Er wordt geen BTW gerekend. De tarieven zijn exclusief  voorbereidingstijd en reistijd/reiskosten.
Vraag gerust een offerte aan.

tarieven training en scholing Prijs
lezing of presentatie (per uur) € 100,00
workshop op aanvraag
gastles (per uur) € 100,00
cursus op aanvraag