Tarieven 2018


Logopedieprakijk Sophia Helmhout werkt contractvrij. Dit betekent dat de praktijk geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  U ontvangt een factuur die u rechtstreeks aan de praktijk voldoet. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt van uw zorgverzekering en polis.  De kosten vallen wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico (€ 385,00). De kosten voor logopedische behandeling zijn vrijgesteld van BTW. 

 

prijzen logopedische behandeling Prijs
anamnese en onderzoek na verwijzing € 85,00
eenmalig onderzoek € 85,00
individuele behandeling per sessie € 45,00
individuele behandeling preverbale logopedie € 85,00
groepsbehandeling (2 personen) per sessie € 35,00
groepsbehandeling (3 personen) per sessie € 30,00
toeslag voor behandeling aan huis (excl. kilometervergoeding) € 22,50
instructies / overleg met familie/begeleiders € 45,00
overleg met derden (per 30 minuten) € 45,00
telefonisch overleg of overleg via mail (per 15 minuten) € 22,50
verslaglegging aan derden € 45,00
niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (=minimaal 24 uur van tevoren) € 25,00

Voor trainingen, cursussen en workshops is geen vergoeding via de zorgverzekering mogelijk. Er wordt geen BTW gerekend. De tarieven zijn exclusief  voorbereidingstijd en reistijd/reiskosten.
Vraag gerust een offerte aan.

tarieven training en scholing Prijs
lezing of presentatie (per uur) € 85,00
workshop op aanvraag
gastles (per uur) € 85,00
cursus op aanvraag